Dzień I – 20zł                                                                                                                                                             Dzień II – 20zł

Karnet – 35zł